Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarihli ve 1845 sayılı "Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti" hakkındaki Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile ilgili olarak hazırlanan rapor ilişikte sunulmaktadır. 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında "… Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur…" hükmü doğrultusunda internet sitemizde 1 (bir) ay süreyle yayınlanacaktır.


Site Yönetimi Çorlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü l Tüm Hakları Saklıdır l