DUYURU
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru
Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespitine ait Duyuru

08/12/2021 tarihli ve 1958 sayılı "Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti" hakkındaki Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile ilgili olarak tarafımızca hazırlanan rapor ilişikte sunulmaktadır. 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında "… Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur…" hükmü doğrultusunda internet sitenizde 1 (bir) ay süreyle yayınlanacaktır.