DUYURU
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru
Metruk Yapı İlanı

METRUK YAPI İLANI

             

 

              3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin İnternet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." Denilmektedir.                

                İlgili kanun hükmü gereğince aşağıda adres ve malik isimleri yer alan metruk yapının  adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine, T.C. numarasına ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen veya yapılan tebligatların maliklere ulaşmaması neticesinde ilgili metruk yapıya ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır. Yapının belirtilen süre içinde güvenlik önlemi alınmaması veya Tekirdağ Müzeler Müdürlüğü denetiminde yıkılmaması halinde gereği Belediyemizce yapılacak olup, ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda, masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinin mirasçıları olarak tarafınızdan karşılanacağı hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 39. MADDESİNE İSTİNADEN TESPİT EDİLEN METRUK YAPI

 

S.NO

 

ADA / PARSEL

 

ADRES

 

MAL SAHİBİ

 

               

 

 

1

                                       

 

 

  454 ADA, 2 PARSEL

 

 

 

 

SİLAHTARAĞA  MAH.ÜNİVERSİTE 1.SOK.NO:5/1

 

 

 

SANİYE

İFAKAT

İZZET

 

 

METRUK YAPI İLANI

             

 

              3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin İnternet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." Denilmektedir.                

                İlgili kanun hükmü gereğince aşağıda adres ve malik isimleri yer alan metruk yapının  adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine, T.C. numarasına ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen veya yapılan tebligatların maliklere ulaşmaması neticesinde ilgili metruk yapıya ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır. Yapının belirtilen süre içinde güvenlik önlemi alınmaması veya Tekirdağ Müzeler Müdürlüğü denetiminde yıkılmaması halinde gereği Belediyemizce yapılacak olup, ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda, masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinin mirasçıları olarak tarafınızdan karşılanacağı hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 39. MADDESİNE İSTİNADEN TESPİT EDİLEN METRUK YAPI

 

S.NO

 

ADA / PARSEL

 

ADRES

 

MAL SAHİBİ

 

               

 

 

1

                 

                                                                    100 ADA, 48 PARSEL

 

 

 

 

HIDIRAĞA  MAH.SALHANE SOK.NO:49

 

 

 

NAZMİ ÇİĞDEM(ÖLÜ)