DUYURU
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru
Belediyelerin Borç ve Alacaklarına Yapılandırma

7256 sayılı  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu düzenleme ile belediyelerin vergi, sigorta, kalkınma ajansları, DSİ’ye olan borçları gibi bir kısım borçları yapılandırılırken aynı zamanda vergi, kira, satış, su, atıksu, ücret gibi alacakları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Yapılandırma hükümlerine işlenmek üzere belediyelerce bildirilen sorun alanlarının çözümü yönünde girişimlerde bulunulmuştur. 46 maddeden oluşan Kanunun bazı maddeleri belediyelerimizi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğümüzde yer alan hukuki destek ve rehberlik görevimiz çerçevesinde; belediyelerimize inceleme ve yorumlama kolaylığı sağlamak amacıyla, Kanunun belediyelerimizi ilgilendiren yapılandırma maddeleri derlenerek bu çalışmada toplanmıştır.

Resmi Gazete