DOKÜMAN
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Doküman
Şubat 2013 İçkili Yer Bölgesi Komisyon Raporu

İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT KOMİSYON RAPORU

            Çorlu Belediye Meclisinin 06.10.2012 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 25 İçkili Yer Bölgesi müracaatini değerlendirmek üzere komisyonumuz 20-21 ekim tarihlerinde toplanarak saha çalışmalarını yapmış ve ancak raporunu müracaat fazlalığı nedeniyle 07 kasım 2012 tarihli Meclis toplantısına yetiştirememiştir. Aralık 2012 ayında Meclis toplantısı yapılmamış, ocak 2013 meclisinde ise bir müracaatın daha komisyonumuza havale edilmesiyle komisyonumuz çalışmalarını 26 ocak günü yaptığı saha çalışmasıyla tamamlamış ve raporunu 28 ocak 2013 tarihinde tamamlamıştır.

            Çorlu Belediyesine 01.11.2011 ile 21.09.2012 tarihleri arasında 11 mahalleden 25 müracaat yapılmış ve 30.11.2012 tarihinde de yapılan bir müracaatla birlikte eski müracaatlar tekrar değerlendirilmiş ve komisyonun 28.01.2013 tarihli oturumunda karar altına alınmıştır.

            Yapılan 26 müracaatin tamamı gelir gelmez Zabıta Müdürlüğümüz tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün emniyet ve asayiş açısından değerlendirmesi için Kaymakamlık Makamına gönderilmiştir. Komisyonumuza iletilen tüm müracaat dilekçelerinin ekinde Emniyet Müdürlüğü'nün olumlu ya da olumsuz görüşünün bulunduğu görülmüştür. Buna göre Emniyet Müdürlüğü, yapılan 26 müracaat sahibinin 2'sinin talebinin emniyet ve genel asayiş yönünden uygun olmadığına, 1 müracaat yerinin boş arsa olduğu ve diğer 23 müracaatın da Yönetmeliğin 30. Maddesindeki hususlara uygun düzenlenmesi kaydıyla uygun olduğu yönünde görüş belirtmiştir.

            Komisyonumuz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün genel asayiş ve güvenlik yönüyle sakıncalı olduğu hakkında vermiş olduğu görüşe uygun davranılmasına ve bu 2 müracaat sahibinin talebinin reddedilmesine karar vermiştir.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik ve asayiş yönünden uygun bulunmayan müracaatlar:

            1-13.04.2012 tarih ve 11728 sayılı dilekçeye konu Kazımiye Mah. Dumlupınar Caddesi Olimpia İş Merkezi 1/3 C sayılı yerde İbrahim ERGÖR'e ait bulunan işyeri,

            2-28.06.2012 tarih ve 21494 sayılı dilekçeye konu Reşadiye Mahallesi İmaret Sokak Aras Apartmanı No.11'de bulunan Naim ER'e ait işyeri

            Bunun dışında kalan 24 müracaatla ilgili olarak komisyonumuz tüm taleplerin olduğu işyerlerini ayrı ayrı ziyaret ederek bu müracaatlara konu olan işyerlerinin konumlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. cu maddesinde yazılı hususlara uygun olup olmadığı gözlemlenmiştir. Kanunun aradığı hususlar dışında komisyonumuz, istenen her yere içkili bölge tesisinin şehrin dokusu ve güvenliği açısından sıkıntı vereceğini de değerlendirerek bu konuda da takdir hakkını müracaatin reddi yönünde kullanmıştır.

            1-Reşadiye Mahallesi: 4 müracaat

            1-Belediyemize 30.12.2011 tarihinde  49015 kayıt no ile başvuran Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak 22/1'de bulunan "Çorlu Yeni Çorlulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin talebi, sokağın dar bir sokak olması ve başkaca bir ticari faaliyetin bulunmaması, ayrıca sokağa geçmişte yapılan müracaatların da uygun görülmemesi nedeniyle REDDİNE,            2-Belediyemize 02.03.2012 tarihinde  6613 kayıt no ile başvuran Reşadiye Mahallesi Gölcük Meydanı No.13'te bulunan Aydinç DOLAPÇIOĞLU'nun talebi , mal sahibinin talebinden vazgeçmesi nedeniyle REDDİNE,

            3-Belediyemize 13.06.2012 tarih ve 19515 sayılı dilekçe ile müracaat eden Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak No.14/A-B kapı sayılı yerde bulunan Orhan URGAN'ın talebi, sokağın ara sokak olması, ticari faaliyetin olmaması ve işyerinin konumunun uygun olmaması nedeniyle REDDİNE,

            4-Belediyemize 06.07.2012 tarihinde 22486 no ile müracat eden Reşadiye Mahallesi Selim Kahya Sokak İşcanlar Çarşısı B Blok No.7 kapı sayılı yerde bulunan Kemal TOYGAR'ın talebinin, içkili yerin İşcanlar Çarşısının güvenliği açısından risk yaratacağı için REDDİNE

2-Kazımiye  Mahallesi: (4 müracaat)

            1-Belediyemize 15.02.2012 tarihinde 15429 no ile müracaat eden Kazımiye Mah. Salih Omurtak caddesi No.92'de bulunan Esin İffet ATLI'ya ait işyerinin talebinin ana caddede olması ve bölgede içkili bölge tesisinin sakıncalı olacağından REDDİNE,

            2-Belediyemize 14.03.2012 tarihinde 7997 no ile müracaat eden Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No.16'da Olimpia İş Merkezi zemin katta bulunan Hıdır Caner KILINÇ'a ait işyerinin talebinin, zemin kat olması ve iş merkezinin güvenliği açısından sakınca yaratacağı için  REDDİNE,

           3-Belediyemize 21.06.2012 tarihinde 20593 no ile müracaat eden Kazımiye Mahallesi Aşık Veysel Sokak Erdem 2 Ap No.25 kapı sayılı yerde  bulunan Nurettin ERDEM'e ait işyerinin içkili Bölge içine alınması talebinin, sokağın ticari faaliyete ve bu amaca uygun olmaması ve sokak güvenliği için sıkıntı yaratma olasılığı nedeniyle REDDİNE,

            4- Belediyemize 06.09.2012 tarihinde 28536 no ile müracaat eden Alipaşa caddesi No.17/B sayılı yerde bulunan Canan SIDAR'a ait işyerinin içkili Bölge içine alınması talebinin, sokağın bu amaca uygun olmaması nedeniyle REDDİNE,

3- Şeyhsinan Mahallesi: (5 müracaat)

            1-Belediyemize 01.11.2011 tarihli ve 42965 sayılı dilekçeleyle müracaat eden Şeyhsinan Mahallesi Fahri KORUTÜRK Caddesi No.16 kapı sayılı yerde bulunan Metin SARAÇOĞLU'na ait işyerinin talebinin REDDİNE,

            2-Belediyemize 10.02.2012  tarihinde 4344 no ile müracaat eden Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak No.4 kapı nolu yerde bulunan boş arsa için Hidayet TUNA tarafından yapılan talebin, sokağın uygun olmaması için REDDİNE,

            3-Belediyemize 10.02.2012 tarih ve 4373 no ile müracaat eden Şeyhsinan Mah. Gözde Sokak No.8 kapı nolu yerde bulunan İdris AKTAŞ'a ait işyerinin talebinin, sokakta

daha önce var olan İçkili Yer Bölgesi izninin komisyonumuz tarafından 3 yıl önce kaldırılmış olması  nedeniyle REDDİNE,

            4-Belediyemize 18.02.2012 tarihinde 16062  no ile müracaat eden Şeyhsinan Mahallesi Alkoç Sokak No.20'de bulunan Çorlu Keşanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin talebinin, sokağın ve bölgenin şu an için hazır olmaması nedeniyle REDDİNE,

            5- Belediyemize 10.07.2012 tarihinde 22761 sayılı dilekçe ile müracaat eden Şeyhsinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak No.38/B kapı nolu yerde bulunan Fesih BOZYEL'e ait işyerinin talebinin, sokağın uygun bulunmaması nedeniyle REDDİNE,

4- Alipaşa Mahallesi:(3 müracaat)

            1-Belediyemize 23.07.2012 tarih ve 24138 no ile müracaat eden Alipaşa Mahallesi Baydar Sokak No.4'te bulunan Fenerbahçeliler Derneği'nin talebinin, Muzaffer ASLAN'ın mezarlığa yakın olduğu için olumsuz oyuna karşılık sokağın konumunun uygun olması nedeniyle  Oy Çokluğu ile KABUL EDİLMESİNE,

            2-Belediyemize 29.08.2012 tarihinde 27719 no ile müracaat eden Alipaşa Mahallesi Kılıç Alipaşa Caddesi No.44/A-B'de bulunan Aloha Tekstil Turizm İnşaat Enerji san. Tic. A.Ş.ye ait işyerinin talebinin , bölgede bu binadan başka yapı olmaması nedeniyle verilecek ruhsatın tek nokta olacağı gerekçesiyle REDDİNE,

            3-Belediyemize 29.08.2012 tarihinde 27720 no ile müracaat eden Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı No.101/ A-B'de bulunan Hakan MELEK'e ait işyerinin talebinin,  bölgede bu binadan başka yapı olmaması nedeniyle verilecek ruhsatın tek nokta olacağı gerekçesiyle REDDİNE,

5- Kemalettin Mahallesi: (1 müracaat)

            1-Belediyemize 23.05.2012 tarihinde 16608 no ile müracaat eden Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No.170/B kapı sayılı yerde bulunan Birol CAN'a ait işyerinin  talebinin, şehrin en işlek ana caddesinde içkili bölge tesis edilmesinin sakıncalı olması nedeniyle REDDİNE,

6-Cemaliye  Mahallesi: ( 1 müracaat)

            1-Belediyemize 03.01.2012 tarihinde 407 no ile müracaat eden Cemaliye Mahallesi Fidanlık Sokak No.26'da bulunan Arif AYIKLAR'a ait evin hem konumunun ve hem de sokağın uygun olmaması nedeniyle REDDİNE,

 

 

 

 

7-Havuzlar Mahallesi: (1 müracaat)

            1-Belediyemize 20.02.2012 tarih ve 5255 no ile müracaat eden Havuzlar Mahallesi Karakaş Sokak No.29'da bulunan Mihriban UĞURLU'ya ait işyerinin talebinin, işyerinin park içinde bulunması nedeniyle REDDİNE,

8- Hatip Mahallesi: (1 müracaat)

 

            1-Belediyemize 07.02.2012 tarih ve 4065 no ile müracaat eden Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 20/2 de bulunan Necdet ÇALIŞKAN'a ait işyerinin talebinin, sokağın henüz yapılanmasını tamamlamaması ve ticari alanlar bulunmaması nedeniyle REDDİNE,

9- Çobançeşme Mahallesi: (1 müracaat)

 

            1-Belediyemize 22.06.2012 tarih ve 20845 no ile müracaat eden Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi 1. Sokak 2/A'da bulunan Halit YILDIZ'a ait işyerinin talebinin, İşyeri girişinin ara sokaktan olması, ara sokakta başkaca bir ticari faaliyet olmamsı ve bağlı olduğu ana caddede dahi İçkili Bölge bulunmaması nedeniyle REDDİNE

 

10- Sağlık Mahallesi: (1 müracaat)

1-Belediyemize 21.09.2012 tarih ve 30148 no ile müracaat eden Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No.6 (1557 parsel)da bulunan İlhan KURTULUŞ'a ait işyerinin talebinin, Şerafettin ÇENGEL ve Muzaffer ASLAN'ın caddenin yapılanmasını henüz tamamlamaması yönündeki karşı oyuna karşılık Caddenin ticari alan içinde olması ve yörede ihtiyaç olması nedeniyle oyçokluğu ile KABUL EDİLMESİNE,

 

11- Muhittin Mahallesi: (2 müracaat)

            1-Belediyemize 23.07.2012 tarih ve 24161 no ile müracaat eden Muhittin  Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı No.29'da bulunan Sezgin KULAOĞLU'na ait işyerinin talebinin, Salı pazarının kurulduğu caddede içkili bölge tesisinin şimdilik uygun olmaması için REDDİNE,

            2- Belediyemize 30.11.2012 tarih ve 37461 no ile müracaat eden Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi  79'da bulunan Zehra Atasever Apartmanı 29 M11 pafta 1032 ada 5 parsel zemin+asma katlı 1 nolu depolu dükkanın sahibi Emin KOÇAK'ın talebinin , Şerafettin ÇENGEL'in bölgede 3 dershane bulunması ve Omurtak Caddesinde İçkili bölge tesisinin uygun olmayacağı yönündeki karşı oyuna rağmen bölgenin potansiyelinin uygun olması nedeniyle 75-85 numaralar için Oyçokluğu ile KABUL EDİLMESİNE,   (Muzaffer ASLAN Bulunmadı).

 

            Komisyonumuz sonuç olarak 26 müracaatın 3'ünü kabul etmiş,23'ünü reddetmiştir.

            Komisyonumuz, Çorlu gibi aşırı göç alarak büyüyen bir şehirde her yıl 20'nin üzerinde ve şehrin muhtelif yerlerinde içkili bölge müracaatı gelmesi nedeniyle şehrin her mahallesinde dağınık bir içkili bölge haritası oluşmasına dikkat çekmektedir. Bu nedenle daha önceki raporlarımızda da belirttiğimiz üzere, Belediye yönetiminin bu tür işyerlerini bir araya toplama konusunda  daha kararlı bir çalışma yapması önerilmektedir. Aksi takdirde her oluşan farklı komisyonların subjektif kararlar alarak bu tür bölgeleri çoğaltmaları söz konusudur.

 

            Belediye Meclisimizin bilgisine ve onayına saygıyla sunulur.

 

                                                                                      28.01.2013

Dr. Şerafettin ÇENGEL                 Fatma GÜREL                    Yüsuf GÜMÜŞ

Komisyon Üyesi                             Komisyon Üyesi                  Komisyon Üyesi

 

 

Aynet BUYAN                                Muzaffer ASLAN

Komisyon Üyesi                               Komisyon Üyesi