DOKÜMAN
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Doküman
Şubat 2013 İmar Komisyon Raporu

08/02/2013   TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLECEK

İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR

 

 

 

 

 

1.  06/02/2013 tarih ve 2013/45 sayılı meclis kararı ile  imar komisyonuna havale edilen Türkgücü Islah Organize Sanayi Bölgesi'ne ait Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyon  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının   Kabul edilmesine

     

            

 

 

 

 

 

İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ

 

 

 

   Nazmi Aydoğmuş                            

Komisyon Bşk

 

 

 

 

 

Evren Özmen Uludağ              Fatma Gürel            Taner Erdim          Cevat Sevim

Üye                                         Üye                            Üye                         Üye