DOKÜMAN
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Doküman
Ağustos 2012 İmar Komisyon Raporu

01/08/2012   TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN

İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR

 

 

1. 04/07/2012 tarih 2012/217 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen 14/06/2012 tarih 19884 kayıt nolu dilekçeye konu ; Emsalin sabit kalması şartıyla   yüksekliğin (H max) 24.50 den, 36.50 ye çıkarılması ile ilgili  İlçemiz Kazimiye Mahallesi  203 ada 52-53 nolu  parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  talebinin parsellerin güneyinde bulunan Ergene  konutlarında Hmax:36.50, kuzeyinde bulunan 231 adada Hmax:serbest, batısında bulunan 1541 adada  Hmax: serbest, doğusunda bulunan 2564 adada Hmax:36.50 olması , bölge dokusuna uygun olması,blok yoğunluğunun azalması ve ayrıca kat artırımı ile ilgili jeolojik ve jeoteknik raporu olması nedenleriyle TANER ERDİM ve CEVAT SEVİM in kabul oyuna karşılık talebin    kat artışı olması nedeniyle imar planları revizyonunda değerlendirilmesine,dolayısıyla reddedilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

 

 

2. 04/07/2012 tarih 2012/217 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen 19/06/2012 tarih 20302 kayıt nolu dilekçeye konu; İlçemiz Nusratiye  Mahallesi 1133 ada 5 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği talebinin  dosyasındaki evraklarının eksik olması nedeniyle reddedilmesine.

 

 

 

 

İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ

 

   Nazmi Aydoğmuş                          

Komisyon Bşk

 

 

 

Evren Özmen Uludağ                       Fatma Gürel           Taner Erdim          Cevat Sevim

Üye                                        Üye                            Üye                         Üye

 

 


Fotoğraflar