DOKÜMAN
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Doküman
İşyeri Açma Ruhsatı

GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR LİSTESİ

 

 1. Kapasiteye bağlı işletmelerden kapasite raporu
 2. Vergi Levhası
 3. Oda Sicil Tasdiknamesi
 4. İmza Sirküleri ve Kaşe (Şirket ise)
 5. Ustalık Belgesi 
 6. Tapu Fotokopisi
 7. Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan)
 8. Kira Kontratı
 9. İşletme Atıkları ve bunların bertarafı hakkında atık sözleşmesi
 10.  İşyerinin kullanım alanına göre her 100 Metrekare için 1 adet 6 kg’lık Yangın söndürme tüpü konumlandırılıp faturası dosyaya eklenecek
 11.  ÇED Yönetmeliği Kapsamında olan tesisler için ÇED raporu

 

 

SIHHİ MÜESESELER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR LİSTESİ

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan)
 3. Kiralık ise kira kontratı
 4. Ustalık Belgesi 
 5. Vergi Levhası
 6. Oda Sicil Tasdiknamesi
 7. İmza Sirküleri ve Kaşe (Şirket ise)
 8. İşyerinin kullanım alanına göre her 100 Metrekare için 1 adet 6 kg’lık Yangın söndürme tüpü konumlandırılıp faturası dosyaya eklenecek
 9. Tapu kütüğünde niteliği mesken olan yerlerde kat maliklerinin tamamından apartman karar defterine oy birliği ile muvafakat name alınacaktır.

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR LİSTESİ

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan)
 3. Kiralık ise kira kontratı
 4. Şirket ise İmza Sirküleri, Kaşe ve Mesul Müdürlük Sözleşmesi
 5. Ustalık Belgesi 
 6. Vergi Levhası
 7. Oda Sicil Tasdiknamesi
 8. İşyeri çalışanlarının Kimlik Fotokopisi ve Adli Sicil Belgesi
 9. Kat maliklerinden açılacak yerin tapu kütüğünde niteliği dükkan ise oy çokluğu,  mesken ise oy birliği ile apartman karar defterine muvafakat name alınacaktır.
 10. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik - Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim
  kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz. 4250 Sayılı Kanun - Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur.